Kontakt

Ing. Michaela Šultová
e-mail: czechri@seznam.cz

Belgická 681/5, 120 00 Praha 2
IČ: 27917690
DIČ: CZ27917690

Hotel Vinohrady

Czech Republic Investment, a.s.

Belgická 681/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27917690


zveřejňuje záměr pronajmout prostory restaurace v objektu Hotelu Arena

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.2.00/30.00773

Název projektu: Rekonstrukce vojenské ubytovny – Hotel Vinohrady

Nájem bude realizován v souladu s externím metodickým pokynem č. 35 platným pro subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTZ II. Severozápad.

 

Předmětem nájmu jsou níže uvedené nebytové prostory v objektu Hotelu Arena, ul. Mostecká, k.ú. Chomutov I.:

jídelna s barem; zázemí baru; kuchyně; zasedací místnost a sklad nápojů

 

Předmět a účel nájmu:

Předmětem a účelem nájmu je zajištění provozu a využití uvedených nebytových prostor

 

Doba nájmu: na dobu neurčitou

 

Cena nájmu: dle nabídky uchazeče

Nájemce bude hradit na své nálady veškeré energie spojené s provozem pronajímaných prostor

Prohlídkové dny se konají: ve čtvrtek 18.10.2012 a v pátek 19.10.2012 od 8h do 9h

Informace o ostatních podmínkách nájmu, návrhu nájemní smlouvy poskytneme na písemné žádosti na e-mail: czechri@seznam.cz

Žádosti zasílejte na adresu Czech Republic Investment, a.s., Belgická 681/5, 120 00 Praha 2 nejpozději do 30.10.2012