Kontakt

Ing. Michaela Šultová
e-mail: czechri@seznam.cz

Belgická 681/5, 120 00 Praha 2
IČ: 27917690
DIČ: CZ27917690

PROJEKT T-EAM

Zahájení projektu: 1.9.2012
Ukončení projektu: 31.8.2014

Číslo smlouvy: 12/SML2192
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.34/02.0046

T-EAM

Předkládaný projekt vychází z nízké míry uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce v Ústeckém kraji, kteří patří obecně k rizikovým skupinám uchazečů o zaměstnání. Negativní vliv na jejich uplatnění má také nízká gramotnost v oblasti podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Rozvoj těchto schopností a dovedností jim přinese nové možnosti při vstupu na pracovní trh. Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření vzdělávacího programu na základě přenosu pozitivních zkušeností ze zahraničí, kde si v tomto ohledu počínají velmi dobře. Účelem vzděl. programu bude právě rozvoj podnikatelských dovedností a následný přenos do praxe prostřednictvím praxí ve firmách. Vzdělávací program bude provázán s vytvořeným aktivizujícím PC programem.

Vzhledem ke svému zaměření je předkládaný projekt v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012/2016, a to zejména z hlediska zlepšování výsledků ve vzdělávání za účelem lepšího uplatnění v praxi.

Zapojení žáků skupiny bude probíhat v rámci vzdělávání prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího modulu zaměřeného na „podnikání nanečisto“ a praxe ve firmách v cca 5tičlenných skupinkách, kde si žáci spolu v týmu vyzkouší jednotlivé pozice, např. vedoucího, podřízeného, s větší či menší mírou zodpovědnosti atd. dle jejich zaměření. Dále se na praxi setkají s podnikateli, kteří jim předají své zkušenosti se zakládáním svých firem, jak začínali, na co si musí dát podnikatel/živnostník pozor, apod.

Vybraní žáci (vytipují je experti vzdělávání) se zúčastní stáže v Německu (předpokládáme zrealizování 2 pětidenních stáží v Marienbergu), kde si vyzkouší žáci konkrétní úkoly v dané německé firmě, aby získali představu, jak to chodí za hranicemi.

Aktuálně:

Projekt T-EAM je ve své aktivní fázi, kdy došlo k sepsání českých a německých norem, které tvoří základní informační dokumenty. Oba dokumenty mají přes 100 stránek a jako nedílnou součástí jsou přiloženy i odkazy na informační zdroje.
Německé i české normy jsou obsahově koncipovány stejně, ale v v každém souboru rozepsány informace tak, aby se nepřekrývaly, ale doplňovaly se.
Normy obsahují:
Obecné informace
Pojištění
Daňový systém
Tržní systém
Právní normy
Hygienické normy
Technické normy
Bezpečnostní normy
Antidiskriminační normy

Ukázka:
Německo je součástí Evropské unie, která je založena na jednotném vnitřním trhu, který nemá vnitřní hranice, a jsou zde zaručeny 4 svobody pohybu:

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky