Kontakt

Ing. Michaela Šultová
e-mail: czechri@seznam.cz

Belgická 681/5, 120 00 Praha 2
IČ: 27917690
DIČ: CZ27917690

PROJEKT OPVK

Zahájení projektu: 1.4.2011
Ukončení projektu: 30.3.2011

Číslo smlouvy: 11/SML0519
Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.13/04.0028


Jak žák k informacím o svém okolí přišel

 

Projekt je zaměřen na zlepšení základního vzdělávání na vybraných školách v Ústeckém kraji, v oblasti okresu Chomutova. Zlepšení spočívá v zatraktivnění výuky prostřednictvím natočení videospotů o vybraných městech okresu Chomutov, a to Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Tento projekt má žákům 2.stupně vybraných základních škol ukázat zajímavosti těchto měst, aby na ně nepohlíželi jen na jako průmyslová města. Tato města

mají mnoho kulturně-historických zvláštností. Vytvořené spoty se prováží s tematicky příslušnými předměty – dějepis, zeměpis, příp. český jazyk a literatura. Součástí předkládaného projektu budou exkurze žáků zaměřené na zvláštnosti jednotlivých měst. Teorie se prováže s vlastní zkušeností a tím umocní zapamatovatelnost získaných informací. V rámci projektu se průřezová témata včlení do výuky a dojde k rozvoji klíčových kompetencí žáků 6. – 9. Tříd.

Cíl projektu:

1. Rozvíjet lidskou osobnost jako takovou a to již od raného věku.

2. Implementovat inovativním způsobem průřezová témata ŠVP do různých předmětů výuky.

Cílem projektu je zvýšit vzdělanost žáků základních škol v oblasti zeměpisno-dějepisné zaměřené na vlastní okolí, jeho krásu, zvláštnosti a zajímavosti. Zacílení vytvářených videospotů na města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří pomůže cílové skupině se naučit vážit si svých měst a jejich okolí. Forma videospotů promítaných v hodinách je atraktivním způsobem předávání a vštěpování informací. Videospoty jsou v dnešní době informačních technologií, televizí, spotů, videotelefonů apod. velmi blízkým prostředkem pro žáky nízkého věku.

Prostřednictvím projektu také žáci získají povědomí o místě, kde žijí, jeho poloze v rámci České republiky, Evropy a celého světa. Získané informace budou v rámci projektu upevněny také prostřednictvím zrealizovaných exkurzí do vybraných míst, které budou přesně nastaveny až v průběhu projektu – spolu se zaměřením videospotů.

Probíhající aktivity projektu:

V prvních měsících projektu byl prováděn screening okolí, vytipování vhodných míst a osobností. Do této aktivity se krmě užšího projektového týmu zapojili také kantoři vybraných škol. V dalším sledovaném období projektu byly natočeny podklady pro jednotlivé videospoty.
Celkem bylo natočeno a zpracováno 5 videospotů, jejichž minimální délka je 15 minut.
1. Videospot – obsahem jsou památky a další zajímavosti města Chomutova
2. Videospot – obsahem jsou památky a další zajímavosti Kadaně
3. Videospot – obsahem jsou památky a další zajímavosti Klášterce nad Ohří
4. Videospot – obsahem jsou osobnosti Chomutova, Kadaně a Klášterce n/ Ohří
5. Videospot – slepá mapa, která bude výstupem z předchozích videospotů

Žáci uvidí např. vodní technickou památku – přehradu Kameničku, zákoutí Kadaňského náměstí, Klášterecký zámek nebo jim budou nabídnuta poutavá vyprávění manželů Legátových, sochařky Jitky Kůsové či úspěšné plavkyně Simony Baumrtové.

K těmto videospotům byly současně vypracovány pracovní listy, které byly rozděleny náročností od páté do deváté třídy.

Žáci po shlédnutí videospotu vyplňují pracovní listy a následně dochází ke kontrole a zpětné vazbě s vyučujícím.

Od října do prosince bylo na vybraných základních školách do projektu zapojeno přes 600 žáků, kteří shlédli videospoty a vyplnili pracovní listy.

Na další měsíce chystáme pro vybrané žáky 4 exkurze, které se budou týkat natočených památek a setkání s některými osobnostmi.

Projektový tým informoval veřejnost o svém projektu články v Informačním zpravodaji Ústeckého kraje a v denících, které vycházejí v Ústeckém kraji pod hlavičkou vydavatele VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky